Ons Kinderdagverblijf Bengel is gelegen aan de Peter van Anrooylaan 165-167

Werkwijze Kinderdagverblijf

Uw kind wordt vanaf ongeveer 10 weken tot 4 jaar door onze pedagogisch medewerkers met veel zorg en inzet verzorgd en begeleidt in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken volgens een vaste dagindeling, die is opgebouwd rondom de tijden voor het drinken, eten en slapen. Binnen de dagindeling wordt gevarieerd met de verschillende materialen en thematische activiteiten, die worden aangeboden aan uw kind.

Uw baby krijgt naar behoefte de fles en een schone luier en wordt tijdig op bed gelegd om te slapen. Bovendien wordt door de pedagogisch medewerker met uw baby gespeeld op het kleed en wordt hij/zij ook regelmatig op schoot genomen. De baby’s hebben hun eigen plek waar ze veilig en rustig op een kleed op de grond kunnen liggen. Zo kunnen ze spelen, zich ontwikkelen en de wereld verkennen.

Als uw kind ouder wordt, ontdekt het de wereld om zich heen. Voor de dreumesen hebben we ruimte gecreëerd waar ze vrij kunnen bewegen en ontdekken. Ook deze kinderen gaan nog naar behoefte slapen. De kinderen, die wakker blijven, wordt een activiteit aangeboden. Als uw kind eraan toe is, besteden we aandacht aan de zindelijkheidstraining. De kinderen spelen gedurende de dag in kleine groepjes in de huishoek, bouwhoek of autohoek. Zo leert uw kind samen te spelen, omgaan met anderen en delen. De hoeken worden iedere keer aangepast aan het thema. In de groepen staan twee hoge tafels waaraan de kinderen samen eten en activiteiten doen. Bovendien staat er ook een lage tafel met stoeltjes. De kinderen kunnen zelf ontwikkelingsmateriaal pakken uit de kasten tijdens het vrije spel. Uw kind gaat, als het weer het toelaat, dagelijks naar buiten om te spelen op het speelplein