Afmelden

Als uw kind later komt of helemaal niet kan komen, willen de pedagogisch medewerkers dat graag weten. Wij vinden het prettig als alle kinderen voor 9.30 uur binnen zijn, zodat wij kunnen beginnen aan ons dagprogramma. Ook als uw kind ziek is, meldt u dat zo vroeg mogelijk. De pedagogisch medewerkers vragen u dan ook waardoor uw kind ziek is in verband met besmettingsgevaar. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald dan de ouders, dan horen wij dit ook graag vooraf.

Ziek

Wordt uw kind ziek tijdens het verblijf op de opvang, dan wordt u gebeld zodra uw kind een temperatuur van 38,5 graden Celsius heeft. Als er symptomen worden opgemerkt die wijzen op een besmettelijke ziekte, zoals rode hond of waterpokken, wordt u gebeld en gevraagd om uw kind op te halen.

Inentingen

Bij de inschrijving vult u een inentingsformulier in. Krijgt uw kind nieuwe inentingen, dan geeft u die door aan de pedagogisch medewerkers, zodat altijd bekend is welke inentingen uw kind heeft gekregen.