De MR van IKC Startpunt en IKC Panta Rhei bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

De MR houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen betreffende de gang van zaken op school (schoolbeleid). Ieder jaar bespreken we o.a. de volgende onderwerpen: scholing MR, begroting, opvang, vakantierooster, invulling cao, taakbeleid, schoolplan, schoolgids, nascholing, en de formatie.

Na elke vergadering worden er notulen opgesteld. Bij de afronding van een MR-jaar (schooljaar) wordt er jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is een samenvatting van de notulen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de notulen staan op deze pagina.

Naast de jaarlijkse onderwerpen en het kritisch en opbouwend meedenken over het schoolbeleid worden indien nodig onderwerpen vanuit de MR-leden zelf op de agenda gezet. Heeft u zelf tips of aanbevelingen, dan zijn wij te bereiken via het volgende mailadres:

mr-startpuntpantarhei@wijzer.nu

U kunt als geïnteresseerde aanschuiven bij een vergadering. Wilt u dit van tevoren melden bij één van de MR-leden?
Maandag 29 januari 2018: 20.00 Panta Rhei
Dinsdag 20 maart 2018: 20.00 Startpunt
Maandag 14 mei 2018: 20.00 Panta Rhei
Dinsdag 12 juni 2018: 20.00 Startpunt

De personeelsgeleding:
Startpunt: Joey Kraan, Simone Noordzij en Jamie Heindijk
Panta Rhei:  Marjolein Breugom en Silvia de Korte

De oudergeleding:
Startpunt: Mirjam Rietdijk (Daniel, groep 4b), Marcel Klem (Sanne, groep 6/7b en Yfke, groep 4b), Susanne Boeckx (Lynn, groep 1/2b)
Panta Rhei: Peter Gerritsen (Mea, groep 5/6d en Sil, groep 6/7d), Jeroen Nakken (Joeri, groep 6/7d)

Jaarverslagen

2015-2016 Jaarverslag MR

2016-2017 Jaarverslag MR

Notulen 2017-2018

2017-09-05 Notulen MR

2017-10-09 Notulen MR

2017-2018 actie- en besluitenlijst MR cumulatief tm juni 18

Nieuwsbrieven MR

2017-12 Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 1

2018-04 Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 2

2018-06 Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 3