Pedagogische dimensie

Zelfvertrouwen: In het Integraal KindCentrum (IKC) benaderen we kinderen op een positieve manier. We spreken er hoge verwachtingen uit en stimuleren en bemoedigen de kinderen. We leren hen sociale vaardigheden aan; leren hen samen te werken en samen te leven. We helpen de kinderen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfredzaam individu. Hierdoor wordt het vertrouwen in eigen kunnen versterkt. Kortom: we leggen de basis voor goed burgerschap.

Opvoedkundige en Onderwijskundige dimensie

Aansluiting: We organiseren een rijke, stimulerende en toekomstgerichte leef- en leeromgeving, waarbij we ons richten op een benadering die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden van elk kind. Het doel is de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar een meer gepersonaliseerd en gevarieerd karakter te geven.

Maatschappelijke dimensie

Communicatie: Het IKC staat voor een open en effectieve communicatie met het totale netwerk rond het IKC waaronder ouders, bestuur en externe instellingen. Ouders worden gezien als educatieve en pedagogische partners van het IKC.

Professionele dimensie

Ontwikkeling: We werken in een omgeving waarin we het IKC verder ontwikkelen door deelname aan ontwikkelteams waarin we onszelf professionaliseren door onder andere scholing, collegiale consulatie en feedback geven aan elkaar.