Uw kind en u zijn van harte welkom op IKC Panta rhei. Hier bieden wij een veilige leeromgeving voor kinderen. In een rustige en plezierige sfeer bieden we kinderen alle mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.

Er wordt bij ons gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • We zijn een openbare school waar ieder kind welkom is en ieder kind wordt gerespecteerd.
  • We bieden een duidelijk en gevarieerd onderwijsaanbod. We zijn trots op onze school en hebben hoge verwachtingen van de kinderen op onze school.
  • We zijn een school met een prettig leerklimaat, waar kinderen gestimuleerd worden om goede resultaten te behalen. We scoren regelmatig op of boven het landelijk gemiddelde van de Cito eindtoets.
  • Er wordt professioneel gewerkt: we streven er naar ons onderwijs iedere dag te verbeteren.
  • IKC Panta rhei werkt met KIVA, een preventief anti-pest programma. We zien graag dat kinderen en ouders zich welkom en gewaardeerd voelen. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. (www.kivaschool.nl)
  • We zijn een gezonde school. We hebben elke week 2 fruitdagen op school en stimuleren gezonde activiteiten en gezonde traktaties.
  • We vinden goed en transparant contact met ouders noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van school mogen verwachten. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom op actieve wijze mee te denken en mee te doen.
  • IKC Panta rhei is één van de integrale kindcentra van Stichting Wijzer. In onze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie bij ons op school. Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met de directie of via het aanmeldformulier in de app. Mede namens het team wensen wij uw kind en u een goede tijd op ons IKC.

Directie: Juliet van der Lugt (IKC Startpunt en IKC Panta rhei)

Joey Kraan(eerste aanspreekpunt Startpunt) en Silvana Herben (adjunct-directeur Panta rhei)

Bezoekadres Startpunt: Vincent van Goghlaan 2, 3141KS Maassluis, Telefoon: 010-5913714, ikcstartpunt-school@wijzer.nu

Bezoekadres Panta rhei:  Dennendal 145, 3142LC Maassluis, Telefoon: 010-5917858, ikcpantarhei-school@wijzer.nu